• ALCOHOL EN DRUGSBELEID S.V. ZWOLSCHE BOYS

  ALCOHOL 

  Het is bij wet verboden alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Ook is het verboden drank te nuttigen als je die leeftijd nog niet hebt bereikt. De Drank & Horecawet is in 2013 aangepast. Vanaf 2014 is de leeftijdsgrens van 16 naar 18 jaar gegaan. We doen daarom ook een dringend beroep op alle leden en bezoekers om zich aan de regels te houden. 

  Het doel van de wet is gezondheidsschade door alcohol bij jongeren te voorkomen en verstoring van de openbare orde door alcoholmisbruik onder jongeren terug te dringen. 

   

  Gemeenten zijn verplicht een preventie- en handhavingsplan op te stellen waarin ze beschrijven hoe ze ervoor zorgen dat er geen alcohol wordt geschonken aan jongeren onder de 18 jaar. Zodoende hebben wij als vereniging ook de verplichting gekregen streng op de regels toe te zien. Doen wij dit niet dan heeft dat voor ons grote gevolgen. 

  Onze burgermeester en zijn handhavers zijn duidelijk. Er zal scherp op worden toegezien dat wij, de vereniging s.v. Zwolsche Boys, de regels juist hanteren.  Wij dienen bij de verkoop van b.v. een biertje naar je legitimatiebewijs te vragen. De verkoper moet er zeker van zijn dat de koper minstens 18 jaar oud is. Wat wij ook doen is controleren of personen die een biertje of andere alcoholhoudende drankjes drinken wel 18 jaar zijn.  Het kan dus zo zijn dat een vrijwillig medewerker van s.v. Zwolsche Boys in de kantine of daarbuiten vraagt of jij je legitimatiebewijs wil laten zien. 

  Krijg je als persoon jonger dan 18 jaar oud een biertje van iemand die wel 18 jaar of ouder is, dan is het niet toegestaan dat te nuttigen en ben je strafbaar. Word je betrapt dan blijft dat niet zonder gevolgen. Het bestuur van onze vereniging zal dan ook passende maatregelen treffen en eventuele sancties of boetes die de vereniging worden opgelegd, op de overtreder(s) verhalen. We gaan ervan uit dat het niet zover zal komen. 

  DRUGS 

  Drugsgebruik is bij wet en regelgeving verboden. Gebruik en bezit van drugs, zijn strijdig met de doelstellingen en principes van s.v. Zwolsche Boys. 

  Aan allen die bij de verenigingsactiviteiten betrokken zijn, wil s.v. Zwolsche Boys een zo gezond en veilig mogelijke omgeving bieden. Daartoe gelden op dit gebied de volgende regels en sancties:  

  (Soft- of hard)drugs 

  1. Het is niet toegestaan op enig moment op het terrein in de kleedkamers of kantine van s.v. Zwolsche Boys (soft- of hard)drugs te gebruiken of in bezit te hebben. 
  2. Het is niet toegestaan onder invloed van (soft- of hard)drugs aan s.v. Zwolsche Boys gerelateerde activiteiten deel te nemen.

   Bedrijfspand Heistraat voor 12 maanden dicht na vondst drugs | Gemeente Helmond 

  Bij overtreding van de regels met betrekking tot (soft- of hard)drugs volgt namens het bestuur een sanctie tegen de overtreder en kennisgeving aan -voor zover van toepassing- ouders, coaches en trainers. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, kan dit zijn: 

  • Een (aan tijd en/ of voorwaarden gebonden) verwijdering van de accommodatie van s.v. Zwolsche Boys 
  • Een (aan tijd gebonden) speelverbod 
  • Schorsing van het lidmaatschap 
  • Ontzetting uit het lidmaatschap 
  • Een andere gepast geachte sanctie 
  • Of combinatie van voorgaande sancties 
   De KNVB wordt van de opgelegde sanctie op de hoogte gesteld. Indien er sprake is van handel in of het aanzetten van derden tot gebruik van (soft- of hard)drugs, wordt, naast genoemde sancties, de politie ingeschakeld en aangifte gedaan. 

  Bestuur s.v. Zwolsche Boys