• Club van 50

  De “club van 50” is jaren geleden in het leven geroepen. Jaren met ruim 100 leden waren geen uitzondering. De activiteiten binnen de “club van 50” zijn de laatste jaren voor een groot deel blijven liggen, met als gevolg een daling van het aantal leden. Het is tijd om die neerwaartse spiraal te stoppen, de schouders er onder te zetten en de “club van 50” weer op de kaart te gaan zetten! Goed moment ook, luisterend naar een aantal leden van de “club van 50”, om dit op een iets andere manier te gaan doen.

  Wat is de doelstelling:

  De vereniging financieel te ondersteunen bij b.v. activiteiten en accommodatie verbeteringen die niet direct uit de normale begroting betaald kunnen worden.

  Wie bepaalt wat er met de donaties gaat gebeuren?

  Ieder lid van de “club van 50” kan met een idee of suggestie komen voor de besteding van de donaties. Het bestuur neemt deze ideeën en suggesties in haar afwegingen mee om uiteindelijk tot de juiste besteding te komen. Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de club van 50 worden gepresenteerd.

  Wie kan er lid worden van de club van 50?

  Iedereen die Zwolsche Boys een warm hart toedraagt. Lid of geen lid, als persoon of als groep/team, als particulier of bedrijf.

  Wat kost het lidmaatschap van de club van 50? 

  De jaarlijkse bijdrage is € 50,00

  Wat is de looptijd van het lidmaatschap?

  Van 1 juli t/m 30 juni (gelijk aan het verenigingsjaar) en zal aan het eind van deze periode automatisch worden verlengd. Het lidmaatschap kan op ieder moment worden opgezegd door het sturen van een e-mail naar clubvan50@zwolscheboys.nl

  Wat krijg je als lid voor je lidmaatschap terug:

  • vermelding van je naam op het “club van 50 bord” in de kantine.
  • vermelding van je naam op de website van de vereniging.
  • uitnodiging voor een jaarlijkse bijeenkomst van de “club van 50”
  • meedenken over een juiste besteding van de donaties.

  Hoe kun je lid worden?

  Door onderstaand formulier in te vullen! We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

  Jij doet toch ook mee?    Zwolsche Boys, trots op het verleden, gericht op de toekomst.