• Meld je aan bij de Zwolsche Boys

  De Zwolsche boys is van oudsher een volksclub waar iedereen welkom is om te voetballen, gezellig een babbeltje te maken onder het genot van een drankje of om naar onze elftallen te komen kijken.

  Sinds enkele jaren zijn we een zaterdag seniorenclub geworden, en bieden diverse mogelijkheden aan om te voetballen zoals vriendenteams, studententeams, gemengde teams en 7x7. Jeugdteams zijn uiteraard nogsteeds van harte welkom om bij Zwolsche Boys te komen voetballen

  De club is gezond in alle opzichten en heeft de ruimte om te groeien, iedereen is welkom. Graag willen we ook het damesvoetbal stimuleren we hebben de mogelijkheid om dit volledig te faciliteren.

  Dus wil je lekker voetballen meld je dan aan en je zal niet teleurgesteld worden.

  Tot ziens bij de Zwolsche Boys.

 • Ledeninfo

  Algemeen

  Een ieder die bij Zwolsche Boys wil voetballen of gebruik wil maken van de trainingsfaciliteiten of die voor of namens Zwolsche Boys activiteiten verricht, dient lid te zijn van de vereniging.

  Het lidmaatschap gaat in op het moment dat de betaling van de contributie is geregeld met de penningmeester. Conform de statuten geldt het lidmaatschap voor de duur van (tenminste) een volledig verenigingsjaar, dat wil zeggen van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar.

  Iedere speler die uitkomt in de competitie van de KNVB wordt tevens aangemeld als lid van de KNVB.

  De ledenadministratie

  De ledenadministratie zorgt voor:

  • beheer van de adresgegevens;
  • inning van de contributie;
  • aanmelding bij de KNVB;
  • verstrekking adresinformatie t.b.v. de bezorging van mailing.

  Ledenadministrateur: Monique Metselaar 

  AANMELDEN (zonder overschrijving)

  Je hebt de afgelopen 3 jaar bij geen enkele vereniging als spelend lid ingeschreven gestaan.

  Indien je bij Zwolsche Boys wilt komen voetballen, en je hebt de afgelopen 3 jaar niet ingeschreven gestaan als spelend lid bij een andere voetbalvereniging, dan hoef je alleen een aanmeldingsformulier in te vullen. Je vindt dit formulier onderaan deze pagina!

  AANMELDEN (met overschrijving)

  Heb je de afgelopen 3 jaar als spelend lid ingeschreven gestaan bij een andere vereniging dien je je bij Zwolsche Boys aan te melden met je relatiecode KNVB, deze vermeldt je op het aanmeldingsformulier. Je vindt dit formulier onderaan deze pagina!

  Contributie 2022-2023

     
     
  Categorie speler Incasso per kwartaal
  JO8 €  21,15
  JO9 t/m JO13 €  42,30
  JO15 t/m JO19 €  55,68
  Senior €  71,00
  35+, 45+, 55+ en 65+ €  32,85
  Niet spelend lid €  32,85

  Voor wedstrijd-spelende leden zijn de bedragen inclusief gebruik van wedstrijdshirt, broekje, sokken en trainingspak.

  Een nieuw lid betaalt € 5,- inschrijfgeld.

  Contributiebetaling

  Betaling van de contributie vindt uitsluitend plaats door middel van automatisch incasso, de contributie wordt dan per kwartaal afgeschreven. Mocht dit financieel een te grote belasting voor u zijn, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de penningmeester.

  Contributieachterstand

  Spelers met één kwartaal contributieachterstand krijgen een speel- en trainingsverbod. Dit wordt schriftelijk aan de speler meegedeeld. De desbetreffende leider krijgt een kopie. Opheffing van het speel- en trainingsverbod geschiedt na tonen van betaalreçu of afschrift aan het secretariaat.

  Wijziging adresgegevens.

  Alle wijzigingen van uw adresgegevens dient u per mail aan de ledenadministratie door te geven.

  AFMELDEN (zonder overschrijving)

  Je stopt met voetballen. Je wilt stoppen met voetballen en gaat niet bij een andere vereniging voetballen. Dit dient altijd (digitaal) SCHRIFTELIJK te gebeuren voor 1 juni (opzeggingen aan leiders/trainers worden niet geaccepteerd). Doe je dit te laat dan wordt het lidmaatschap automatisch met één jaar verlengd.

  Schriftelijk opzeggen kan per e-mail via: ledenadministratie@zwolscheboys.nl

  Opzeggen kan alleen aan het eind van het seizoen, tussentijdse opzeggingen worden niet geaccepteerd. 

  AFMELDEN (met overschrijving)

   Je gaat bij een andere vereniging voetballen. Indien je bij een andere vereniging gaat voetballen moet je je ook schriftelijk (post of mail) afmelden bij de Ledenadministratie (voor 1 juni).

  Daarnaast moet je een overschrijvingsverzoek indienen:

  1. Je meldt je aan bij de nieuwe vereniging met je relatiecode
  2. De nieuwe vereniging voert je in als nieuw lid van de vereniging
  3. Je wordt automatisch overgeschreven naar je nieuwe vereniging per 1 juli van dit jaar (indien je oude vereniging geen bezwaar heeft).

  Voordat Zwolsche Boys akkoord voor overschrijving/opzegging geeft worden er een aantal controles uitgevoerd:

  • is alle contributie betaald?
  • is alle kleding/etc ingeleverd? Er zal dus contact met de desbetreffende leider/trainer opgenomen worden.

  Wat is de deadline voor overschrijvingsverzoek?     

  De deadline voor het indienen van de digitale overschrijving door de ‘’nieuwe vereniging’’ is 15 juni 23.59 uur

  Jeugdsportfonds Zwolle

  Zwolsche Boys heeft ook contact met het Jeugdsportfonds Zwolle

  Het Jeugdsportfonds geeft kinderen tussen de 6 en 16 jaar de kans toch lid te worden van een sportclub! Kom jij uit een gezin waar niet genoeg geld aanwezig is om jou te laten sporten op een sportvereniging? En ben je tussen de 6 en 16 jaar? Dan kan het Jeugdsportfonds jou misschien wel helpen met het betalen van de contributie en de benodigde sportspullen.