• Ons Maandblad & De Boys Revue

    Tegenwoordig hebben we de mogelijkheid om via diverse media kanalen, leden en supporters van informatie te voorzien. In 1924 werd er onder redactie van voorzitter Bouke Koning en M.S. Starkenburg gestart met 'Ons Maandblad' als officieel cluborgaan, om leden en supporters te informeren over het reilen en zeilen binnen Zwolsche Boys. Voor leden en donateurs werd Ons Maandblad gratis verspreid, supporters en andere geïnteresseerden konden een abbonement afsluiten voor ƒ1,50 per jaar. Hoeveel jaargangen Ons Maandblad precies heeft bestaan is onduidelijk, het laatste maandblad dateert van 01-07-1927. Vele jaren later werd in januari 1940, in een bijzonder moeilijke tijd, tijdens de mobilisatie, opnieuw gestart met een cluborgaan, 'De Boys Revue'. Het nieuwe cluborgaan werd mogelijk gemaakt door diverse adverteerders en een propaganda commissie bestaande uit; K. Volkers, H. van Benthem, D.J. Mooy en A.J. Simis. Lang hielden de heren het niet vol om het cluborgaan uit te brengen, door papier te kort in de oorlog verscheen de voorlopig laatste Boys Revue in oktober 1941. De eerste Boys Revue na de oorlog verscheen in december 1945 tot groot genoegen van alle trouwe lezers. In de decenia die volgenden, ging de Boys Revue om uiteenlopende redenen meermaals ter ziele, om vervolgens weer het levenlicht te zien. 

     

    Op deze pagina zullen de komende tijd de cluborganen verschijnen die ons archief rijk is, zodat u kunt teruglezen hoe het er in vroeger jaren bij Zwolsche Boys aan toe ging.

  • Ons Maandblad 1e jaargang Nr.3_1925-01-01

  • Ons Maandblad 1e jaargang Nr._1925-02-01