• Vacatures

 • VRIJWILLIGERSCOMMISSIE

  Onze club kan niet zonder vrijwilligers!

  De vrijwilligerscommissie brengt vraag en aanbod van vrijwilligers bij elkaar. Het belangrijkste doel is het inventariseren van het vrijwilligersaanbod dat we binnen Zwolsche Boys hebben. Wanneer er een vacature binnen de club is, zoekt de vrijwilligerssommissie naar geschikte kandidaten. 

  • Werving en plaatsing
  • Ondersteuning en begeleiding
  • Communicatie
  • Beleid

  Heeft u als lid of ouder van een lid specifieke interesse in een actieve vrijwilligersfunctie, stuur ons dan een email naar: secretariaat@zwolscheboys.nl

   

 • SECRETARIS

  • Fungeren als postadres van de vereniging en zorgen voor doorzending van de verenigingspost naar de personen en/of de organen voor wie deze post bestemd is.
  • Behandelen van ingekomen stukken.
  • De dagelijkse correspondentie van de vereniging voeren.
  • Verzorgen van de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering en periodieke bestuursvergaderingen.
  • Ondertekenen, verzenden en het bewaren van een afschrift van stukken namens het bestuur.
  • Bijhouden van het verenigingsarchief en het beheren van officiële stukken zoals hypotheekstukken, contractstukken, oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk reglement.
  • Op de ALV verslag uitbrengen over het afgelopen verenigingsjaar.
  • Kennisnemen van voorschriften van de KNVB en de gemeentelijke verordeningen en andere bepalingen.
  • Onderhouden van contacten met de KNVB en gemeentelijke (respectievelijk overheidsinstanties).
  • Mutaties van nieuwe en gestopte bestuursleden tijdig doorgeven aan de Kamer van Koophandel.
  • Zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws.

  Tijdsinvestering: 6 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

  Heeft u interesse in deze vrijwilligersfunctie, stuur ons dan een email naar: secretariaat@zwolscheboys.nl

   

 • Kantinebeheerder


  Zwolsche Boys heeft de gezelligste kantine van Zwolle en omstreken en om die open te houden zijn wij op zoek naar vrijwilligers die ons team willen aanvullen.

  Taakomschrijving
  Als beheerder ben je met de andere vrijwilligers verantwoordelijk voor het draaien van de kantinediensten op woensdag, donderdag en zaterdag. Tijdens deze diensten is onze hoofdtaak dat wij ervoor zorgen dat we de kantine openen, onze gasten voorzien van een drankje en na afloop de kantine netjes achterlaten en sluiten.

  Daarnaast zorgen wij er samen voor dat wij de kantine op orde houden. Onder andere de voorraad bijvullen, de tafels schoon zijn tijdens je dienst en zorgen dat de prullenbakken tijdig geleegd worden. Uiteindelijk zijn wij vaak een van de eerste aanspreekpersonen voor onze gasten en daarom zou het fijn zijn als je wat affiniteit hebt met voetbal en de historie van onze club.

  Ben je geïnteresseerd neem dan contact op met een van de kantinebeheerders Mark van Veen, Yannick van Dijk of Germo Rahajaän of stuur een mail met je motivatie naar secretariaat@zwolscheboys.nl.

 • Snackbar medewerker gezocht!

  Zwolsche Boys heeft de gezelligste kantine van Zwolle en omstreken en voor die kantine zijn op zoek naar een snackbarmedewerker.

  Op de zaterdagen is onze snackbar geopend van 13.00-18.00 (in overleg kunnen deze tijden afwijken). Wij zoeken een medewerker die onze gasten graag voorziet van een frietje, wat snacks of een heerlijke bal gehakt.

  Taakomschrijving

  Als snackbarmedewerker zorg jij ervoor dat je rond 13u open kan en de 1e gasten kan voorzien van wat eten. Tijdens je dienst heb je piekmomenten als een team klaar is met voetballen, tussendoor houd je je voorraad bij en zorg je dat je uitgiftebalie er netjes bij staat. Na het sluiten van de balie zorg je dat alles netjes opgeruimd is en jouw werkgebied schoon is. Hier staat een vergoeding tegenover.

  Ben je geïnteresseerd neem dan contact op met een van de kantinebeheerders Mark van Veen, Yannick van Dijk of Germo Rahajaän of stuur een mail met je motivatie naar secretariaat@zwolscheboys.nl

 • Vertrouwenspersoon

  Zwolsche Boys is opzoek naar een nieuwe vertrouwenspersoon.

  Als vertrouwenspersoon ben je het aanspreekpunt voor spelers en leden voor zaken als ongewenst gedrag. Onder ongewenst gedrag is te verstaan:

  (seksuele) intimidatie, agressie, geweld (bijv. pesten) en discriminatie.

  Als vertrouwenscontactpersoon verzorg je de eerste opvang en biedt je een luisterend oor. Integriteit is in deze rol van groots belang, daar er onderwerpen besproken worden die niet voor een ieder bekend gemaakt moeten worden. Je begeleidt de betrokkene in het omgaan met integriteitdilemma’s en ongewenst gedrag en geeft o.a. advies op welke manier hij/zij kan omgaan met bepaalde kennis of een vermoeden van een integriteitschending. Indien nodig verwijs je naar de indiener naar de vertrouwenspersonen van NOC*NSF. Je informeert de betrokkene over de regels, procedures en afspraken en ondersteunt hem/haar als deze een melding wil doen bij het Vertrouwenspunt Sport. Het vertrouwenspunt Sport zal dan in samenwerking met jou en de betrokkene bijvoorbeeld een gesprek organiseren over het voorval. Aan het eind van het jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan het bestuur, zonder vermelding van namen, of er meldingen zijn geweest. Zo ja, van welke aard deze meldingen waren, of er doorverwijzing heeft plaatsgevonden en hoe het geheel is afgesloten.

  Heeft u interesse in deze vrijwilligersfunctie, stuur ons dan een email naar: secretariaat@zwolscheboys.nl