• Sponsorcommissie

  In de voetbalwereld is sponsoring door het bedrijfsleven niet meer weg te denken. Een voetbalvereniging op de juiste koers houden is kostbaar en nauwelijks uit enkel de reguliere verenigingsinkomsten (contributie en kantine) op te brengen. Zeker als het gaat om extra impulsen of bijzondere voorzieningen, wordt een beroep gedaan op ‘externe geldbronnen’. Al dan niet in ruil voor een tegenprestatie zijn er bedrijven die bereid zijn tot het leveren van een financiële bijdrage aan de vereniging. Naast de mogelijkheid van een tegenprestatie is het in de praktijk ook vaak een combinatie van loyaliteit, maatschappelijke betrokkenheid, naamsbekendheid en een hoge gunfactor.

  Bij Zwolsche Boys staan we er ook zo in!

  Onze intentie is om een continu geldstroom te creëren voor de vereniging die minimaal voorziet in de behoeften die behoren bij het huidige ambitieniveau, zowel op prestatief als op recreatief niveau.

  U moet dan denken aan:

  • Professionalisering van de organisatie
  • Onderhoud van de accommodatie
  • Aanschaf van materialen
  • Organiseren van extra activiteiten
  • Het betaalbaar houden van contributie voor alle leden.

  Bovendien staat Zwolsche Boys voor ontspanning, een goede gezondheid, presteren, gezelligheid, plezier en samenwerking. Allemaal zaken waar het bedrijfsleven ook graag mee geassocieerd wordt. Een logisch gevolg is dan SPONSORING!

  Zwolsche Boys voorziet in een gevarieerd aanbod aan sponsormogelijkheden. En dat al vanaf € 150,00 per jaar.

  Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid de diverse mogelijkheden persoonlijk toe te lichten.

  Bent u geïnteresseerd? Neem dan per mail contact met ons op via e-mailadres: sponsorcommissie@zwolscheboys.nl